Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Türkçe İngilizce Arapça Almanca

Vitiligo (Ala) Hastalığı

Vitiligo, deride pigment kaybından kaynaklanan beyaz alanlarla karakterize bir deri hastalığıdır. Kadın ve erkekleri eşit oranda etkiler ve toplumdaki görülme sıklığı yaklaşık %1’dir. Kesin sebebi bilinmeyen hastalıkta vücut kendi melanositlerine karşı otoantikor geliştirir ve deriye rengini veren melanin üretilemez. Her yaşta görülebilmekle birlikte, hastaların yarısında 20 yaşından önce başlar ve %20 hastada aile hikayesi vardır.

Sıklıkla güneşe maruz kalan el, kol, ayak ve yüz bölgesinde görülse de vücudun herhangi bir bölgesinde görülebilir. Deri dışında bir organ tutulumuna neden olmaz. Ancak özellikle görünen bölgelerdeki vitiligo, kişide depresyon ve anksiyete bozukluklarına yol açabilir.

Vitiligo, otoimmün bir hastalıktır. Vücut kendi melanositlerine karşı otoantikor üreterek savaşır. Otoimmün hastalığı olanlarda ikinci bir otoimmün hastalık gelişme riski artmıştır. Dolayısıyla vitiligo hastaları serumda saptanabilen otoantikorlar açısından tetkik edilmelidir. En sık gözlenen ikinci otoimmün hastalık tiroid bezini etkileyen Hashimoto tiroiditidir.

Vitiligoda tanı kolaydır. Sıklıkla muayene ile saptanır. Wood ışığı ile depigmentasyon gözlenir. Ancak nadiren şüpheli durumlarda deri biyopsisi alınabilir.

Vitiligo, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ancak tedavi etkinliği kişiden kişiye değişir. Tedavide steroidli kremler, kalsinörin inhibitörleri, fototerapi, excimer lazer, güneşten korunma ve çok yaygın hastalarda depigmentasyon tedavisi önerilir.