Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Türkçe İngilizce Arapça Almanca

Tırnak Hastalıkları

Tırnaklar, tıpkı saçlarımız gibi birçok faktörden etkilenir. Geçirilen hastalıklar, travma, ilaç kullanımı ve düzensiz beslenme tırnak uzamasını ve görünümünü etkiler. Demir eksikliği başta olmak üzere çok çeşitli vitamin ve mineral eksikliği tırnak yapısını bozabilir, kolay kırılmalara neden olabilir. Ayrıca mantar hastalıkları başta olmak üzere, çeşitli deri hastalıkları (sedef, liken planus, vs), bakteriyel enfeksiyonlar ve melanom gibi deri kanserleri tırnakları etkileyebilir. Genel olarak tırnaklarda kalınlaşma, kolay kırılma, çizgilenme, çökme ve renk değişikliği olarak gözlenen bu bulgular altta yatan nedenin ortadan kaldırılması ile düzelir. Ancak tırnakta görülen bozuklukların tedavisi ve düzelmesi uzun süre gerektirir. Çünkü el tırnakları ayda 3.5 mm, ayak tırnakları ise ayda ortalama 1.6 mm uzamaktadır. Ayrıca kış aylarında tırnak uzama hızı daha da azalır. Tırnak matriksini etkileyen durumlarda ise tedaviye dirençli şekil bozuklukları görülebilir.

Tırnak hastalıklarında tanı; muayene, laboratuar tetkikleri, dermoskopik muayene, mantar arama ve/veya tırnak biyopsisi yapılarak konur. Tanı konduktan sonra ise uygun tedavi seçilir. Genel olarak tırnak mantarında tırnağın 1/3’ünden daha az tutulum var ise topikal tedaviler yeterli olurken, daha yaygın tutulumlarda sistemik tedavi verilmelidir. Terleme ve nemli ortam tırnak mantarı için elverişli ortamlar olduğundan ayağın kuru tutulması konusunda hasta bilinçlendirilmelidir. Tırnak hastalıkları altta yatan bir deri hastalığına bağlı gelişmiş ise endikasyona uygun tedavi seçilmelidir. Enfeksiyon varlığında topikal ve sistemik antibiyotikler tercih edilir. Melanom varlığında ise lezyon total olarak çıkarılmalı, gerekli incelemeler sonrası Onkoloji bölümü ile birlikte çalışılmalıdır.